روش های تبلیغ دین و نیاز مردم

یکی از برنامه های دشمن این است که دین را در مقابل نیازهای طبیعی انسان قرار بدهد. می گوید اگر آزادی می خواهی، لذت می خواهی، ثروت می خواهی، زیبا طلبی و هنر می خواهی، از دین فاصله بگیر.مبلغین دینی باید مواظب باشند در این زمین، طراحی شده دشمن بازی نکنند.

اینگونه لذت ببر !

اساساً خداوند هر نیازی را درون انسان قرار داده است، راه تامین آنرا نیز نشان داده است. حتماً آن نیاز کاربرد دارد. باید استفاده گردد. اما اینکه کجا استفاده شود؟ عقل بشر چون علم کافی نسبت به جسم و روح انسان ندارد از تجویز نسخه چگونگی رفع نیازهای انسان درمانده است. لذا دین آمده تا بگوید اگر می خواهی از زندگی لذت ببری اینگونه لذت ببر. اگر می خواهی کاری کنی تا همه به تو توجه کنن به جای بد حجابی و تبرج ظاهری، استعدادهای انسانی خودت را متبلور کن و شکوفا ساز تا با علم و هنر و اخلاق و مهارتت همه به شگفت بیایند.

هنرما …

مقابله دینی با بد حجابی، ثروت اندوزی، بد اخلاقی، منفعت طلبی و … مقابله با اصل نیازهای انسان مثل نیاز به توجه، رزق و روزی، خشم و جلب منفعت نیست. بلکه مقابله با روش های غلط برای رفع این نیازهاست. لذا بهترین روش معرفی دینی به مردم، در راستای هم قرار دادن دین با نیازهای مردم است. هنر ما این است که وقتی مردم می خواهند شادی کنند بگوئیم دین هم موافق شادی توست با این برنامه، نه اینکه سبک زندگی مردم اینگونه باشد که هنگام فاتحه خوانی و عزاداری، دینداری کنند و به مسجد بیایند اما هنگام شادی و خوشی آنرا در سبک زندگی غربی جستجو کنند.

تنقلات مضر

راه ورود به قلب و عقل نسل امروز و تبیین نقش دین در زندگی او، بررسی نیازهای جسمی و روحی اوست باید دین را در جهت رفع نیازهای او معرفی کرد نه مانع رسیدن به نیازها. آنچه که شیطان می کوشد تا به هدف خود برسد دادن تنقلات مضر به به انسان گرسنه به جای غذاست. کار او تغییر ذائقه است. کم کم انسان در خدمت شیطان می داند نیاز به رفاه دارد ولی آنرا در دنیای موقتی و محدود صرفاً جستجو می کند ولو به خراب شدن رفاه بلند مدتش در آخرت.

زبان نسل امروز

هدف دین رساندن انسان به نیازهای عمیق انسانی و ملکوتی اوست. این دین زیبا خریدار دارد. دین که فلسفه دستوراتش چیزی جز ارضای نیازهای عمیق انسانی نیست در قرن 21 عقلانی ترین و پر حکمت ترین برنامه زندگی است. باید یادمان باشد هر نسلی زبان گفتارش به زبان منطقش، زبان پذیرشش با نسل قبل تفاوت می کند.

حجت السلام ایمان کسایی