دیدار چهره به چهره اولیا و دبیران

دیدار چهره به چهره اولیا و دبیران دبیرستان دوره اول استعدادهای ناب صالحین (طلیعه داران ظهور)جهت آگاهی اولیاء از وضعیت تحصیلی فرزندان خود و مشورت با دبیران جهت برطرف شدن مشکلات تحصیلی آنها در آذرماه برگزار شد .

گزارش تصویری/