شروع تدریس کتاب دوم «دوره جذب، تربیت معلم و مربی» بینش مطهر استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ چهارمین روز «دوره جذب، تربیت معلم و مربی» و «دوره استخدامی، انتخاب مدرس و پژوهشگر» بینش مطهر در استان خوزستان در تاریخ شنبه مورخ 13 مرداد ماه در اهواز ویژه برادران و خواهران متقاضی برگزار گردید.

 

در این جلسه از دوره جذب، تربیت معلم و مربی بعد از اتمام اولین کتاب این دوره با عنوان آزادی انسان توسط حجت الاسلام میر علایی، تدریس کتاب آزادی بندگی، هدف زندگی توسط حجت‌الاسلام یزدان پرست برای آقایان آغاز گردید.

همزمان با آقایان، خواهران شرکت کننده در این دوره تدریس کتاب آزادی بندگی، هدف زندگی را همراه با خانم غفاری به عنوان مدرس آغاز نمودند.

تدریس دومین کتاب دوره جذب، تربیت معلم و مربی در سه جلسه متوالی و تا تاریخ 27 مرداد ماه به طول می‌انجامد.