گزارش تصویری جلسه هفتگی طلاب و دانشجویان

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ عصر روز یک شنبه 8 بهمن ماه دومین جلسه از موضوع کتاب “ادب الهی” با حضور جمعی از طلاب و دانشجویان مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور در مسجد حجازی برگزار شد.

 

[button_link size=”medium” src=”URL_HERE”]صوت جلسه دوم ادب الهی به زودی[/button_link]

جلسه طلاب و دانشجویان

 

جلسه طلاب و دانشجویان

 

جلسه طلاب و دانشجویان