تصاویر جلسه شریف حدیث کساء

[quote]دومین جلسه حدیث شریف کساء روز جمعه مورخ ۹۵/۰۴/۲۶ تیر ماه در مسجد آیت الله اشرفی اصفهانی و باحضور حجت الاسلام حاجتی امام جمعه موقت اهواز و سردار حاجی زاده فرمانده هوا و فضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سخنرانان برنامه برگزار شد . در ادامه با نمایش تصاویری از برنامه با ما همراه باشید.[/quote]

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/01.jpg”] جلسه شریف حدیث کساء[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/02.png” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/02.png”] جلسه شریف حدیث کساء [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/03.jpg”] جلسه شریف حدیث کساء [/image_items]

[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/02.png” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/02.png”] جلسه شریف حدیث کساء [/image_items]

[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/03.jpg”] جلسه شریف حدیث کساء [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/04.jpg”] جلسه شریف حدیث کساء [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/05.jpg”] جلسه شریف حدیث کساء [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/06.jpg”] جلسه شریف حدیث کساء [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/07.jpg”] جلسه شریف حدیث کساء [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/08.jpg”] جلسه شریف حدیث کساء [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/09.jpg”] جلسه شریف حدیث کساء [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/hadiskasa-tir/010.jpg”] جلسه شریف حدیث کساء [/image_items]

[/image_slider]