جلسه ماهانه اولیا و مربیان پایه اول دبستان بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛  چهار شنبه 27 دی ماه جلسه ماهانه اولیا و مربیان با حضور اولیاء پایه اول پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن برگزار شد.

خانم یزدانی معلم پایه اول در این جلسه گزارش کوتاهی از وضعیت آموزشی دانش آموزان را خدمت اولیاء محترم ارئه دادند.