جشنواره ی غذای سالم به مناسب هفته سلامت

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ به مناسبت هفته سلامت، جشنواره غذای سالم در مدارس پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین و پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن با حضور حجت الاسلام سید محمد طاهر جزایری مسئول مرکز استعدادهای ناب برگزار شد.

در این جشنواره تهیه انواع غذاهای سنتی ایرانی باهدف ترویج تغذیه سالم و کم‌کالری بین دانش آموزان به رقابت گذاشته شد.

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/01.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/02.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/03.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/04.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/05.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/06.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/07.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/08.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/09.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/010.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/011.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/012.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashnvare-ghaza/013.jpg”] Description [/image_items]
[/image_slider]