تماشا کنید:سخنرانی حجت الاسلام حسین زاده در مشهد مقدس-قسمت دوم

مرکز هنری رسانه کوثر جهت ایجاد انگیزه و حال و هوای مشهد مقدس اقدام به تنظیم و انتشار مجموعه ای با عنوان حشور در بهشت نمود. با قسمت دوم سخنرانی حجت الاسلام حسین زاده از سری مجموعه حضور در بهت ویژه اردوی مشهد مقدس ۹۵ با همراه باشید.