تصاویر هفتمین کارگاه فرزند پروری – دبستان دخترانه بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ والدین دانش آموزان دبستان و پیش دبستان دخترانه بهشت قرآن روز شنبه 22 دی ماه در هفتمین کارگاه آموزش مهارت های فرزند پروری شرکت نمودند.