تصاویر سومین کارگاه فرزند پروری – دبستان دخترانه شهدای رضوان

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ والدین دانش آموزان دبستان و پیش دبستان دخترانه شهدای رضوان در روز چهارشنبه 21 آذر ماه در سومین کارگاه آموزش مهارت های فرزند پروری شرکت نمودند.

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه شهدای رضوان