تصاویر سومین کارگاه فرزند پروری – دبستان دخترانه بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ والدین دانش آموزان دبستان و پیش دبستان دخترانه بهشت قرآن روز دوشنبه 28 آبان ماه در سومین کارگاه آموزش مهارت های فرزند پروری شرکت نمودند.