تصاویر اردوی علمی دبستان بهشت صابرین به موزه مرکزی دانشگاه شهید چمران

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دبستان پسرانه بهشت صابرین در تاریخ شنبه 1 دی ماه اردوی علمی به مقصد موزه مرکزی دانشگاه شهید چمران برای دانش آموزان برگزار کرد.

 

 

[su_custom_gallery source=”media: 10367,10359,10358,10356,10357,10355,10354,10353,10351,10352,10349,10350,10348,10347,10346,10345,10344,10342,10343,10341,10340″ limit=”20″ link=”lightbox” target=”blank” width=”1080″ height=”720″ title=”never”]