تجلیل از نخبگان قرآنی دبیرستان استعدادهای ناب صالحین

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ در مراسم تجلیل از نخبگان قرآنی آموزش و پرورش ناحیه۳ از دانش آموزان دبیرستان استعدادهای ناب صالحین تجلیل شد.

 

این  مراسم صبح روز یک شنبه هشت اردیبهشت ماه برگزار شد و از دانش آموزان دبیرستان استعدادهای ناب صالحین آقایان حزبه زاده و زیتون نیز در این مراسم تجلیل به عمل آمد.

دانش آموزانی که در این مرحله انتخاب شده اند در مسابقاتی که در روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برگزار می گردد، با هم به رقابت می پردازند و نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام می شوند.