یادداشت : تا دیر نشده کاری کنید!

عجب قصه ای شده است اندر لاف های تو خالی زدن ، دولت عزیز و محبوبمان را می گویم که در این چند سال کلید به دست است ولی زهی خیال باطل که این کلید دولتی قفلی از قفل های مملکت را باز نمی کند. اما روی سخنم با دولت عزیز نیست چرا که فایده ای ندارد، کاری هم به نمایندگان محترم مجلس ندارم زیرا آنها کارشان چیز دیگریست مثلا : سلفی گرفتن و رفتن به روسیه برای تشویق تیم ملی و… که مزاحمشان نمی شوم تا از برعهده گرفتن این مسئولیت خطیر در مقابل مردم شرمنده نشوند.


اما روی سخنم با بچه های متدین و مذهبی و ولایتی و دلسوز است که : اگر یادتان باشد در دی ماه سال 96 چه اتفاقی افتاد؟ خب یکی از مقصرینش جامعه حزب اللهی کشور بود چرا که می توانست صحنه گردان این تجمعات مردمی (البته در ابتدایش) باشد اما کنار رفت و کاری نکرد و بعد که قضیه خیلی بد شد و مرد و نامرد قاطی شد، آمدند در صحنه و البته مقابلشان و خیلی هم دیر، که تبعات و هزینه های بسیار زیادی برای مملکت داشت ولی خدا روشکر بخیر گذشت. انسان عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.


هم اکنون مشکلات اقتصادی (که حضرت آقا فرمودند مسئله اول مملکت است) به مردم بیشتر از قبل فشار آورده و ما انتظاری هم از دولت عزیز نداریم زیرا عُرضه ی حل این مشکلات را ندارد ولی از جامعه مذهبی و متدین و ولایت مدار انتظار می رود قبل از اینکه قضایای سال گذشته که خیلی دور هم نیست، اتفاق بیافتد به پا خیزند، از جامعه ی روحانیت و حوزه ی علمیه( که متاسفانه بعضی مردم به این قشر بدبین شده اند که دلیلش هم واضح است و آن اینکه بعضی از آنها روحیه مطالبه گری خود را از دست داده و غیرفعال به تمام معنا شده اند) انتظار می رود که همراه و همگام مردم و تجمع کنندگان مشکلات مردم را پیگیر و از مسئولین دولتی و استانی حل آن ها را مطالبه گری کنند.

مردم چشمشان به جامعه ی مذهبی در هر صنف به خصوص حوزه ی علمیه و روحانیت است لطفا تا دیر نشده کاری کنیم.

سین جیم