بینایی سنجی نوآموزان پیش دبستانی – دبستان بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ بینایی سنجی نوآموزان پیش دبستانی در دبستان دخترانه بهشت قرآن توسط اپتومتریست و با دستگاه جهت پیشگیری زودهنگام از تنبلی چشم انجام شد. این طرح هر سال یک بار برای نوآموزان پیش دبستانی در سراسر کشور اجرا می شود.