برگزاری سومین کارگاه فنون کلاس داری ویژه مربیان و معلمان مقطع دبستان

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ سومین کارگاه فنون کلاس داری ویژه مربیان و معلمان مقطع دبستان مرکز استعداد های ناب عصر روز چهارشنبه 11 بهمن ماه در مجتمع فرهنگی شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی برگزار شد.

 

کارشناس برنامه سرکار خانم پوست آشکن نکاتی در خصوص، برخورد با دانش آموزانی كه نافرمان هستند ودل، به درس نمي دهند برای مربیان و معلمان حاضر در جلسه بیان کردند و گفتند: نكته اي كه خيلي حائز اهميت است ويكي از راههاي تأثيرپذيری و اثر بخش برروي دانش آموز است، مسئوليت دادن هدفدار به دانش آموزان می باشد.

[quote]ما مسئول الانِ بچه ها تنها نيستيم، مسئول فرداي آنها نيز هستيم و باید افكار روشنی به بچه ها منتقل كنيم[/quote]

وی با اشاره به اینکه ما مسئول الانِ بچه ها تنها نيستيم مسئول فرداي آنها نيز هستيم و باید افكار روشنی به بچه ها منتقل كنيم ؛ گفت: راه نفوذ به قلب بچه ها را باید پيدا كنيم. وقتي با دانش آموز سخن میگویید، كارش را بدجلوه دهید، نه شخصيت خودشان را. مثلا نميگوييم تو بدي، فضولي، تنبلي و … اوهمان حرف ها را باور ميكند

ایشان در پایان گفتند : چيزي كه خيلي در آموزش وپرورش به آن اهميت داده ميشود” هميارمعلم “است. زیرا باعث ایجاد رقابت سالم مي شود و اعتمادبه نفس دانش آموزان را تقويت می کند که منجر به خودباوری و ایجاد شادي خود و دوستانش ميشود که باعث تأثيرگزاری مستقيم بر روي رفتار و شخصیت دانش آموزان مي شود.

لازم به ذکر است که کارگاه فنون کلاس داری ویژه مربیان و معلمان مقطع دبستان مرکز استعداد های ناب روز های چهارشنبه هر هفته در مجتمع فرهنگی شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی برگزار می گردد.