برگزاری جلسه هفتگی تفسیر قرآن مسجد حجازی

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ نمازگزاران مسجد طبق سنت چند ساله جلسه تفسیر قرآن هفتگی خود را در منزل یکی از اهالی محله برگزار نمودند.

بر اساس این گزارش جلسه هفتگی تفسیر قرآن مسجد حجازی در منزل خانواده شهید علیرضا کاویانی در روز چهارشنبه 11 مهر ماه برگزار گردید.