برگزاری بازارچه خیریه نوروزی در مدرسه استعداد های ناب صالحین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور :  دانش آموزان مدرسه استعداد های ناب صالحین دراقدامی زیبا و خیرخواهانه  جهت کمک به نیازمند و مستضعفان، بازراچه خیریه برپا نمودند.

 

در این بازارچه که عموماً محصولاتی مانند صنایع دستی و مواد غذایی و انواع شیرنی های خانگی که توسط خود والدین تهیه شده بود به فروش می رسید. در پایان کار بازارچه، دانش آموزان بخشی از فروش خود را جهت کمک نیازمندان اختصاص دادند.

 

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/01.jpg”] بازارچه مدرسه استعداد های ناب صالحین[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/02.jpg”] بازارچه مدرسه استعداد های ناب صالحین[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/03.jpg”] بازارچه مدرسه استعداد های ناب صالحین[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/04.jpg”] بازارچه مدرسه استعداد های ناب صالحین[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/05.jpg”] بازارچه مدرسه استعداد های ناب صالحین[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/bazarche/06.jpg”] بازارچه مدرسه استعداد های ناب صالحین[/image_items]

[/image_slider]