برگزاری اردو در مدرسه – دبستان دخترانه شهدای رضوان

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه دارن ظهور؛ در تاریخ چهار شنبه بیست و چهارم بهمن ماه دانش آموزان دبستان دخترانه شهدای یک اردوی شاد و به یادمادنی را در مدرسه خود سپری کردند.