برگزاری اردوی تفریحی دبستان پسرانه بهشت صابرین

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دبستان پسرانه بهشت صابرین برای دانش آموزان پایه چهارم و پنجم به پاس تلاش و پیشرفت چشم گیری که در درس قرآن نشان دادند .اردوی تفریحی یک روزه به مقصد باشگاه اسب سواری در تاریخ یک شنبه 11 آذر ماه برگزار کرد.