بازدید کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اهواز از مجموعه طلیعه داران ظهور

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ حجت السلام جاسم موسی پور به همراه اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اهواز در تاریخ یک شنبه 19 فروردین ماه از موسسه طلیعه داران ظهور بازدید نمودند.

 

به منظور بررسی وضعیت مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور، حجت الاسلام والمسلمین موسی پور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اهواز و آقایان موسوی نژاد ، حیدری ، لطفعلی زاده ، موسوی زاده و ایزدی اعضای این کمیسیون از این مجتمع بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید وضعیت و مشکلات مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص رفع نواقص و کاستی ها بحث و تبادل نظر شد.