انتخابات شورای دانش آموزی

بازتاب خبری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان استعدادهای ناب صالحین توسط صدا و سیما

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ، مراسم دیروز انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان استعدادهای ناب صالحین در شبکه ی خوزستان بازتاب خبری داده شد.

همان طور که در خبر های قبلی به اطلاع رساندیم ،  چهارشنبه 1 آبانماه در دبیرستان استعدادهای ناب صالحین ، همزمان با سایر مدارس کشور ، انتخابات شورای دانش آموزی برگزار شد.

این انتخابات که برای اولین بار به صورت الکترونیکی برگزار شد که توسط اخبار شبکه خوزستان صدا و سیما بازتاب خبری داده شد که در ادامه بخشی از این خبر را مشاهده می کنید.