اکران فیلم شاهزاده روم

به اطلاع دانش آموزان و والدین محترم دبیرستان استعدادهای ناب صالحین (طلیعه داران ظهور) می رساند اکران فیلم شاهزاده روم برای مقطع هفتم در روز شنبه ساعت 10:30 برگزار می گردد .

لازم به ذکرست رضایت نامه حضور در برنامه جهت ثبت نام و حضور الزامیست .