اولین دوره مسابقه قرآنی تلاوت نور

اولین مسابقه تلاوت قرآن با عنوان تلاوت نور برای اعضای طرح بچه های بهشت مجموعه طلیعه داران ظهور در حسینیه ام البنین (س) برگزار گردید.

این مسابقه در دو مرحله برگزار گردید،مرحله اول آن بین ۱۱۰نفر از اعضا  در مساجد برگزار و نفرات برتر به مرحله پایانی راه پیدا کردند.

آقایان سید امیرحسین موسوی از” مسجد بلال ”  –  سهیل انجیل زاده گروه شهید بهنام محمدی از “مسجد حجازی ”  –  گروه شهید غلامرضا بازاری سید محمد مهدی جعاوله از “حسینیه ام البنین(س)”   –   گروه شهید علی رضا کریمی ، عرفان لطفی از “مسجد آیت الله اشرفی اصفهانی”  –  گروه شهید مهدی آل عمران ،مهرداد حاجی زاده از “مسجد بلال ” – گروه شهید محمدعلی جعفری ، سجاد الماسی از”مسجد حضرت ولیعصر (عج) ” –  گروه شهید عزیزالهی ،حسین میوه از “مسجدآیت الله اشرفی اصفهانی”  –  مصطفی لرکی از “مسجدحجازی” – گروه شهید مهدی اسکندری ،محمدجواد نواصر از” مسجدحضرت ولیعصر(عج)” و محمدحسین بهمنش از “مسجدحجازی ” و گروه شهید علم الهدی به مرحله پایانی راه پیدا کردند.

این تلاوت نور که از سوره مبارکه نباء گرفته شد آقایان عرفان لطفی ، حسین میوه و مهرداد حاجی زاده به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند وهدایایی به آنها اهدا شد.

در ادامه تصاویری از این مسابقه آورده شده است.