اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان استعدادهای ناب صالحین

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان استعدادهای ناب صالحین در تاریخ ۶ آبان ماه برگزار گردید.

 

در این برنامه ابتدا حجت الاسلام سید علی جزایری تولیت مدرسه به ایراد سخنرانی در مورد اهداف تأسیس مدرسه پرداختند و سپس حجت الاسلام شریفی مطالبی در رابطه با مسائل تربیتی نوجوان بیان کردند و در پایان حجت الاسلام سید محمد طاهر جزایری مدیر مدرسه مطالبی در مورد مسائل اجرایی و آموزشی مدرسه با والدین و مربیان مدرسه مطرح کردند.

 

تلفن تماس مدرسه استعداد های ناب صالحین             ۳۵۵۱۲۰۶۲-۰۶۱

سامانه پیامک مدرسه استعداد های ناب صالحین        ۳۰۰۰۲۵۳۳۲۵

اولین انجمن اولیا و مربیان مدرسه استعدادهای ناب صالحین  اولین انجمن اولیا و مربیان مدرسه استعدادهای ناب صالحیناولین انجمن اولیا و مربیان مدرسه استعدادهای ناب صالحیناولین انجمن اولیا و مربیان مدرسه استعدادهای ناب صالحیناولین انجمن اولیا و مربیان مدرسه استعدادهای ناب صالحیناولین انجمن اولیا و مربیان مدرسه استعدادهای ناب صالحیناولین انجمن اولیا و مربیان مدرسه استعدادهای ناب صالحین

2 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.