افتتاح کتابخانه دبیرستان پسرانه استعدادهای ناب صالحین در هفته کتاب و کتابخوانی+فیلم