افتتاح کتابخانه دبستان دخترانه شهدای رضوان در هفته کتاب و کتابخوانی

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دبستان دخترانه شهدای رضوان همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی کتابخانه مدرسه را برای استفاده دانش آموزان و تشویق آنها جهت مطالعه بیشتر در زمان های مختلف افتتاح کرد.