اعزام مبلغین روحانی جهت شناسایی و رصد مشکلات مناطق سیل زده

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛قرارگاه جهادی شهید موسی اسکندری به صورت متوالی و مرتب گروه هایی از مبلغین روحانی جهت شناسایی و رصد مشکلات مناطق سیل زده اعزام کرد.