افتخار آفرینی دبیرستان استعدادهای ناب صالحین در مسابقات قرآن و عترت ناحیه 3

دانش آموزان دبیرستان استعداد های ناب صالحین وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور در مسابقات قرآن و عترت که در ناحیه 3 شهر اهواز برگزار گردید موفق به کسب رتبه های برتر این مسابقات شدند. مسابقات قرآن و عترت شامل بخش های مختلفی هم چون حفظ قرآن ، نهج البلاغه ، احکام و اذان می شود.

 

دانش آموزان سورنچی، مهدی پور، غانمی، تهران، محلوجی، کریمی و ناصری که در این مسابقات به عنوان نمایند دبیرستان ناب صالحین شرکت کرده اند. با کسب رتبه های برتر در این مسابقات، افتخار آفرینی کردند.