تصاویر اردوی یک روزه پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان صبح امروز  دوشنبه 4  دی ماه اردوی یک روزه درون شهری به مقصد مجتمع تفریحی فرهنگی فجر برگزار نمود.