اردوی تفریحی چمگلک مسجد حجازی

کانون فرهنگی تربیتی مسجد یک اردوی تفریحی دوروزه به مقصد چمگلک اندیمشک ویژه مقطع هفتم هشتم نهم با شعار همدلی و رفاقت برگزار کرد. از جمله برنامه هایی که در این اردو برگزار شد می توان به فوتبال، رابط، والیبال، جزیره گنج و  آب بازی اشاره کرد.

 

1 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.