اردوی بزرگ فرهنگی تفریحی محلاتی

مجموعه فرهنگی تربیتی طلیعه داران ظهور در نظر دارد اردوی بزرگ فرهنگی تفریحی را در تاریخ 24 و 25 بهمن ماه در محل اردوگاه شهید محلاتی برگزار نماید.

این اردو که به استعداد بیش از  20 حلقه تربیتی طرح انصارالمهدی(عج) و بچه های بهشت مساجد حجازی ، آیت الله اشرفی اصفهانی ، بلال و ولیعصر(عج) کارون برگزار می گردد ، اهداف ذیل را دنبال می نماید:

1.ایجاد فضای نشاط میان اعضای طرح در مساجد مختلف

2. افزایش همبستگی و رفاقت بین اعضای مساجد مجموعه طلیعه داران ظهور