اجرای طرح همیار خادم در دبیرستان استعدادهای ناب صالحین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ مسئولین دبیرستان پسرانه استعدادهای ناب صالحین با کمک دانش آموزان طرح همیار خادم را در مدرسه اجرا کردند.

در این طرح(که برگرفته از روحیه شهید عباس بابایی در کمک به سرایدار مدرسه میباشد) دانش آموزان داوطلبانه اقدام به تمییز کردن مدرسه مینمایند.تبیین روحیه مهربانی،ایثار،مسئولیت پذیری،نظم و نظافت و… از اهداف اجرای این طرح می باشد.

آقایان محسن عامری.جولایی.نیارشید.بنی فری.عباس سلامات.ابوالفضل بهوندی.امین علیپور جزو دانش آموزان شرکت کننده در طرح همیار خادم دبیرستان استعدادهای ناب صالحین می باشند.