آموزش عملی علائم راهنمایی و رانندگی دبستان بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ پبش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قران جهت آموزش عملی علائم راهنمایی و رانندگی به دانش آموزان اردوری نیم روزی در یکی پارک بهارستان اهواز برگزار کرد.

 

در این برنامه که درروز چهارشنبه 27 دی ماه برگزار شد . دانش آموزان به صورت عملی به علائم راهنمایی و رانندگی و نحوه استفاده از چراغ راهنمایی آشنا شدند.

در ادامه برنامه با توجه به نزدیک شدن به 29 دی ماه روز هوای پاک توضیحاتی به بچه ها داده شد ودر آخر بچه ها شعار هایی برای هوای پاک سر دادند.

 

آموزش علائم راهنمایی و رانندگی

 

آموزش علائم راهنمایی و رانندگی

 

آموزش علائم راهنمایی و رانندگی

 

آموزش علادم راهنمایی و رارنندگی