آغاز ثبت نام سلسله نشست های نخبگانی

به منظور هم گرایی و هم افزایی امت حزب الله شهر اهواز، هئیت انصار المهدی (عج) برآن شده است تا سلسله نشست هایی را با حضور نخبگان فرهنگی شهر اهواز برگزار نماید.

این نشست ها که با حضور مهمانان ویژه کشوری برنامه ریزی شده است، در موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهت مخاطبین خاص امت حزب الله اعم از برادران و خواهران، ماهانه یک نشست برگزار می گردد.

از اینرو عزیزانی که مایل به ثبت نام و  دعوت، به این فعالیت فرهنگی هستند می توانند به سه روش ذیل عمل نمایند.

1- تکمیل فرم آنلاین ثبت نام

2- تکمیل فرم ثبت نام در محل برگزاری مراسمات نجوای بندگی

3- ارسال مشخصات ذیل به شماره 09028100344

(نام و نام خاوادگی ، سن، تحصیلات، شماره تماس، محل فعالیت)